Istanbul (Turecko)

Istanbul (Turecko) Istanbul – mezi Evropou a Asií

Istanbul je často přezdíván bránou do Orientu, nachází se na pomezí Evropy a Asie a nabízí velké množství památek. Každá z epoch, jíž si město za tisíce let své existence prošlo, zanechala spoustu památek. Turecko je pro našince ideální vstupní umírněnou muslimkou zemí…

Istanbul ležící v Turecku je dnes známý mimo jiné proto, že se rozkládá na dvou kontinentech, Evropě a Asii. Západní část města s většinou památek se nachází v Evropě a východní část, oddělená Bosporskou úžinou se nachází již na asijském kontinentu. Ačkoli historie města sahá až do starého Řecka, větší růst zažilo až jako hlavní město Východořímské říše. Dnes je Istanbul domovem pro více než 11 milionů obyvatel a na každém kroku je patrný mix islámu a křesťanství. Ačkoli je Turecko domovem obou náboženských skupin, žijí spolu obyvatelé v až nezvyklé harmonii. Istanbul je největším městem Turecka (ale ne hlavním), jeho metropolitní oblast je po Paříži největší v celé Evropě. Turecko není od České republiky moc vzdálené, vzdušnou čarou jsou od sebe města Praha a Istanbul vzdáleny jen asi 1500 kilometrů, letadlem se do Istanbulu dostanete za velmi přijatelné dvě a půl hodiny…

Památky v Istanbulu

Hagia Sophia – tuto křesťanskou svatyni dal roku 532 postavit císař Justinián. Po dlouhých tisíc let byla stavba největším křesťanským chrámem. Po dobytí Byzantské říše Osmany byl chrám přestavěn v duchu islámského náboženství na mešitu. Dnes je v Hagia Sophia muzeum Turecka a rozhodně jako dominanta města stojí za návštěvu…

Archeologické muzeum – je významné archeologické muzeum světového formátu, je zde vystaveno mnoho antických památek. Mezi ty nejznámější patří socha Alexandra Velikého a sarkofág z roku 310 př. n. l.

Konstantinův sloup – nejstarší stavební dílo na světě. Sloup byl postaven roku 330 za vlády Konstantina Velikého na oslavu povýšení města na hlavní město říše římské.

Palác Topkapi – až do roku 1839 rezidence sultána a centrum vlády celé říše. V době největšího rozkvětu zde žilo až 5 tisíc lidí. Palác byl od zbytku města oddělen vysokou zdí…

Palác Dolmabahce – do tohoto paláce se sultán přemístil roku 1855 i s celým svým dvorem. Stavba byla tak nákladná, že pravděpodobně velkou měrou přispěla ke státnímu bankrotu v roce 1876. Zabírá neuvěřitelných 700 000 čtverečních metrů a je složena se soustavy paláců, pavilonů, mešit, fontán a harému. Stavba je zdobena velkým množstvím zlata…

Sulejmanova mešita – díky poloze na kopci se jedná o dominantní stavbu dobře viditelnou z velké části města. Byla postavena z vlády císaře Sulejmana Nádherného, za jehož vlády se říše těšila největšímu rozmachu. Komplex se sestává ze čtyř minaretů a deseti balkónu. Jedná se o vrchol islámského architektonického umu. Součástí mešity jsou lázně, nemocnice i obchody. Jako palác ale stavba pro císaře byla moc malá, tak se rozhodl vybudovat palác Topkapi.

Modrá mešita – po paláci Hagia Sophia se jedná pravděpodobně o druhou nejznámější dominantu města. Mešita byla postavena roku 1617 a skládá se z celkem 10 minaretů. K mešitě přiléhá také zajímavé muzeum koberců a kelimů.

Tulipánová měšita – byla postavena v 18. století a je hezkým příkladem osmanského baroka…

Historie

Historie města Istanbul se datuje už od stovek let před naším letopočtem, kdy na jeho území vyrostla malá osada nazvaná Byzantion. To bylo ještě v období starověkého Řecka. Většího rozmachu se městu dostalo až za Východořímské říše (Byzantské říše), kdy bylo hlavním městem celé říše. Město bylo v této době nazýváno Cařihrad. V této době zde vyrostla celá řada staveb, které se uchovaly až do dneška. Za zmínku stojí snad nejpopulárnější, v době stavby největší, chrám na světě – Hagia Sophia. Město bylo při slábnutí Byzantské říše několikrát doslova vypleněno křížovými výpravami, které tudy táhly.

Jako centrum kultury a obchodu se však město udrželo i po pádu říše a dobytí Osmanskou říší (tehdejší Turci). Osmani začali do města přinášet do té doby cizí islám. Přesunuli do města také své centrum, které dříve leželo v Malé Asii. Vlivem islámu bylo potřeba postavit nové mešity (Sulejmanova mešita, Modrá mešita) a také přebudovat chrám Hagia Sophia v duchu tohoto náboženství. Osmani město krátce nazývali Konstantinopol, než začali užívat dnešní název Istanbul. Do města se pak začali stahovat obchodníci z mnoha zemí (Řecka, Bulharska, Arménie,…) a město získávalo kosmopolitní ráz. Na konci 19. století už mělo svou vlastní tramvajovou i podzemní dráhu a žilo v něm přes milion obyvatel.

Až do první světové války moc Osmanské říše postupně slábne a když se ve válce připojí k později poraženým Němcům a Rakousku-Uhersku, říše se po prohrané válce rozpadá a je obsazena Francouzi a Angličany. Pět let poté vzniká nová republika a hlavní město je přesunuto do Ankary, které je dále ve vnitrozemí a nedá se tak snadno napadnout z moře. Poprvé za tisíce let své historie není Istanbul hlavním městem.

V průběhu dvacátého století, když je početná Řecká komunita donucena odejít kvůli nepokojům, snaží se premiér Turecka modernizovat celou zemi, jsou stavěny nové silnice a dálnice a turecká ekonomika si polepšuje. V průběhu třiceti let vzroste počet obyvatel Istanbulu na 5 milionů a roste dále až k dnešním 11 milionům. Z města vede nová dálnice až do Ankary, vyrostly mrakodrapy a Istanbul se stal kosmopolitním městem, kde vedle sebe žijí v míru muslimové, židé i křesťané…

Doprava

Město Istanbul je domovem pro 11 milionů lidí a kvůli tomu musí mít opravdu komplexní systém městské hromadné dopravy. Jako dopravní prostředky slouží tramvaje a autobusy, jejichž síť je opravdu rozsáhlá a může konkurovat i západním velkoměstům. Pod městem také vede jedna linka metra, které ve městě jezdí už od roku 1875 a bylo otevřeno těsně po londýnském metru. Síť se ale stála a velmi rychle rozšiřuje…

Ve městě je také mezinárodní letiště, do kterého létají pravidelné spoje i z Prahy, Vídně a Bratislavy. Letadlem to je z Prahy jen něco málo přes dvě a půl hodiny. K letu však musíme ještě přičíst jednu hodinu časového posunu…

Hodnocení článku

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (hlasů: 16, průměr: 3,81 z 5)
Loading...

Napsat komentář

Created by:
MFÁčko.cz